هیئت موسس :
بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت لاوین می باشد. ” لاوێن ” از همان ابتدا با جلب کمک های مردمی و نیت خیرخواهانه مردم و فعالیت های داوطلبانه اداره می گردید . اعضا هیات موسس لاوێن همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت رادر کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است.
اختیارات هیت موسس بر مبنای اساس نامه :
۱- انجام اقدامات اوليه براي تاسيس؛
۲- تهيه طرح اساسنامه و تصويب آن؛
۳- انتخاب اولين مديران و بازرسان انجمن.