معرفی :
انجمن خیریه حمایت از کودکان و زنان سرپرست خانوار ” آوای همدلی لاوێن ” در سال ۱۳۹۶ و با شماره ثبت ۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۴۶۷۹ در قالب یک سازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی (NGO)با هدف حمایت از کودکان و بانوان تنها مانده و نیازمند فعالیت های خود را آغاز کرده است. این انجمن مردم نهاد همواره بر خود وظیفه دانسته است تا از حقوق این دو قشر که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند، حمایت نماید. از سال ۱۳۹۴ که اساس انجمن تشکیل گردیده بود با بهره‌گیری از کمک های انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهی دانشجویان نیک اندیش و تلاش پیگیر نیروهای داوطلب خود به موفقیت های چشمگیری در حوزه های امور خیریه، ترویج فرهنگ صلح ونوع دوستی دست یافته است.
انجمن سرلوحه برنامه های خود را در یاری این دو قشر، توانمندسازی آنان و خروج آنها از چرخه نیازمندی قرار داده است. و حمایت خود را تا رسیدن به بیشترین میزان شکوفایی بر اساس خواست خود مددجو ادامه می دهد.