ضرورت و اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی

تغییرات گسترده در شرایط زندگی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و نیز توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم توجه به سلامت فردی و خانوادگی را بیش از پیش مطرح می سازد.
هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع، بر میزان ابهام و عدم قطعیت شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب ها و مشکلات اجتماعی افزوده می شود و نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی، علاوه بر عوامل فردی، هم در ایجاد و گسترش این آسیب ها و هم اتخاذ رویکردهای اجتماعی در پیشگیری و کنترل آنها پر رنگ تر و ملموس تر می گردد. لذاحیات، پایایی، پویایی و موفقیت نهاد خانواده در محیطی که به طور دائم در حال دگرگونی است مستلزم اتخاذ رویکردها، روش ها و ابزارهایی است که امکان انعطاف و تطبیق آگاهانه، مبتنی بر دانایی و خلاق را با سرعت، روانی و چابکی لازم با آن بدهد.
در چنین شرایطی سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب، به منظور اتخاذ رویکردهای مقتضی در پرداختن به مقوله آسیب های اجتماعی حائز اهمیت می باشد.

آموزش مهارتهای زندگی اگر شرایط لازم برای انجام آن مهیا گشته و به درستی اجرا گردد، در واقع واکسیناسیون روانی اجتماعی جامعه می باشد و در بسیاری از شیون فردی و اجتماعی زندگی قابلیت کاربرد دارد.

با شرکت کردن در دوره های آموزشی انجمن خیریه لاوین می توان ضمن آموزش به منابع خوبی جهت تقویت این مهارت ها پرداخت.
این دوره با استفاده از روش آموزش فعال، انجام می پذیرد.

دوره ی آموزشی مهارت‌های زندگی در کشورهای توسعه یافته چیزی در حدود سی چهل سال است که به طور جدی تدریس و مورد توجه قرار گرفته است و از این رو به نظر می‌رسد برای داشتن توانمندی لازم در قرنی که به نام «عصر اطلاعات» از آن نام برده می‌شود، توجه جدی به آموزش همه جانبه لازم باشد. آموزش همه جانبه که از اهداف اساسی آموزش مهارت‌های زندگی است

انجمن خیریه آوای همدلی لاوین طبق اهداف کاری خود دوره های آموزشی را در سال ۱۳۹۷ برای مددجویان و مددکاران و اعضا داوطب خود برگزار می نماید. و  تمامی سازمان ها را دعوت به همکاری در این دوره ها می نماید ؛ زیرا ما معتقدیم تنها به همکاری و تعامل با تمامی سازمان ها می توانیم مشکلات اجتماعی را حل نماییم و برای آن برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم ، از این رو دست همکاری سایر سازمان ها را به گرمی می فشاریم.